Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Görsel İletişim Tasarımı Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Genel Bilgi

Teknolojik gelişmelerin etkisini en çok hissettirdiği alanlardan olan iletişim ve özelde görsel iletişim gerek gerçek hayatta çok güçlü karşılığının olması gerekse bugünün ve geleceğin önemli meslekleri arasında kabul edilmesi nedeniyle akademik alanda da farklı bilim dallarında takip edilen konuların başında gelmektedir. Uygulama ve araştırma alanında çok fazla alt disiplini olan ?görsel iletişim tasarımı? için ana üretim alanları; web tasarımı, animasyon, film, illüstrasyon, kullanıcı ara yüzü tasarımı, yeni medya iletişimi, grafik tasarımı ve reklam tasarımıdır. Kendi başına her biri ayrı bir endüstri olan bu alanlar için çatı disiplin olan görsel iletişim tasarımı, bütünleşik görsel iletişim aksiyonları için geniş bakış açısına sahip ve süreci yönetebilen aynı zamanda uygulamaya dönük faaliyetlerde ilgi ve yeteneği doğrultusunda odağı olan tasarımcıların yetiştiği alan olarak karşımıza çıkmaktadır.
Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki yerleşik multidisipliner yaklaşım ile görsel iletişim tasarımı yüksek lisans programında öğrencilerine farklı ve zengin bir tasarım kültürü kazandırılması hedeflenmektedir. Aynı zamanda yönü geleceğe dönük, ülkesine değer yaratan, ulusal değerlere sahip çıkan öğrencilerinin evrensel ölçütlerle iletişim, teknoloji ve tasarım alanlarının kesiştiği ortamda akademik ürün verebilecekleri bir yüksek lisans programı hedeflenmektedir.
Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans programı; ulusal ve küresel alanda etkin görevler üstlenebilecek öğrencilerin görsel iletişim teorisi hakkında sağlam bir anlayış geliştirerek iç ve dış rekabet ortamında kariyerlerini geliştirmek için yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda yüksek lisans programı, görsel iletişim tasarımı alanı ile ilgili ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye dayalı kavramları tanımlarken, bilgi ve teknolojiye erişmenin oldukça kolaylaştığı günümüzde, tasarım yetisinin yükselmesiyle tasarım çözümleri üretebilen ve çoklu ortam dinamiğini yaratıcılıkla birleştiren bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.