Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Bankacılık ve Finans Doktora Programı

Genel Bilgi

Bankacılık ve finans alanındaki doktora eğitimi hem teorik hem de uygulamaya yönelik bilgileri içerir. Bu kapsamda bir taraftan bankacılık ve finans alanındaki temel konularda daha detaylı bilgilere sahip olunurken, spesifik olarak da çeşitli alt başlıklara ilişkin dersler izlenebilecektir.
Ulusal ve uluslararası bankacılık ve finans piyasalarındaki işleyiş, oyuncular, ürünler, riskler, strateji belirleme yöntemleri, finansal açıdan yönetim politikaları konularında uygulamalara dayalı etkinlikler öğrencilerle paylaşılacaktır.
Aynı zamanda bankacılık ve finans piyasalarının işleyişinde ihtiyaç duyulan finans teorisinin ilgili konularına da ders programında yer verilmiştir.
Bankacılık ve finans doktora eğitimi alan öğrenciler aynı zamanda özgün araştırmaya dayalı bir tez de yaparlar.