Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Fakültesi

Genel Bilgi

Fakültemiz; Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Odyoloji, Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmet ve Egzersiz ve Spor Bilimleri bölümlerini aynı çatı altında toplayan, ülkemizdeki ilk ve tek fakülte olarak 20.05.1999 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karar uyarınca kurulmuştur.

Sağlık Bilimleri Fakültesinde; öğretim ve akademik faaliyetlerde insan ve sağlık konularına bütüncül ve kesintisiz yaklaşım ilkeleri temel alınmıştır. Fakültenin amacı, sağlık konusunun çok boyutluluğu ve sağlık-yaşam kalitesi ilişkisini kavrayan, 21. yüzyılın sağlık sektöründe bilimsel, teknolojik, sosyal ve ekonomik değişimleri izleyen ve bu değişimleri yönetebilen, uluslararası düzeyde geçerli bilgi ve beceri birikimine sahip mezunlar yetiştirmektir. Bu doğrultuda fakülte bünyesindeki bölümlerin öğretim ve araştırma öncelikleri belirlenmiş, gereksinim duyulan modern öğretim altyapısı ve nitelikli akademisyen kadrosu oluşturulmuştur.

Fakültede 2020 yılı itibariyle 16 Profesör, 11 Doçent, 21 Yardımcı Doçent, 17 Öğretim Görevlisi, 14 Araştırma Görevlisi, 1 Odyolog ve 1 Teknisyenden oluşan, toplam 79 tam zamanlı Öğretim Elemanı görev yapmaktadır.

Sağlık Bilimleri Fakültesine bağlı bölümlerin öğretim programları Sağlık Bilimleri Fakültesine bağlı bölümlerin öğretim programları uluslararası akreditasyon kuruluşlarının öngördüğü ölçütler doğrultusunda hazırlanmıştır. Her bölümün öğretim programında temel bilimler ve mesleğe özgü dersler yer almaktadır. Kuramsal olarak işlenen dersler, deneysel ve beceri laboratuarlarında yapılan uygulamalarla desteklenmektedir. Öğrencilere klinik stajlar, saha çalışmaları ve bitirme projeleri ile profesyonel iş hayatına hazırlanma olanağı sunulmaktadır. Bu süreçler, danışman öğretim elemanları gözetiminde ve öncelikli olarak Başkent Üniversitesi'nin çeşitli kurumlarında gerçekleştirilmektedir.