Anasayfa  »  Ticari Bilimler Fakültesi »  Sigortacılık Programı

Genel Bilgi

Başkent Üniversitesi Sigortacılık Bölümü'nün amacı, Türkiye'de son yıllarda büyük gelişim gösteren sigorta sektörünün eğitimli ve kalifiye eleman ihtiyacını gidermek ve sigorta alanında donanımlı bireyler yetiştirmektir.
Sigortacılık Bölümü, Başkent Üniversitesi vizyon ve misyonu doğrultusunda ve yukarıda belirtilen gerekçelere dayanarak 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir. Eğitim dili Türkçe olmakla birlikte, mesleğin uluslararası nitelik kazanması nedeni ile öğrencilerin mesleki ilişkilerini sürdürebilecek düzeyde yabancı dile hakim olmaları için, yabancı dil öğrenimi tüm eğitim süresince devam etmektedir.
Bunun yanı sıra dört yıllık eğitim sürecinde, mezun adaylarımızın bilgi ve görgülerini artırmak için sigorta şirketlerinden, sigorta acenteleri derneklerinden ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan eğitim ve uygulama desteği alınmaktadır. Bunlara ek olarak, sıklıkla sektör üst düzey çalışanlarının katıldığı ve birikimlerini paylaştığı seminerler düzenlenmektedir.