Anasayfa  »  Gıda Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Enstitüsü

Genel Bilgi

Ülkemiz, gıda, tarım ve hayvancılık gibi halkın sağlığı ve bekası bakımından çok önemli ve uzun dönemli önlemlerle düzenlenebilecek sorunlarla karşı karşıyadır. Gıda ve hayvancılık alanında ithal bakımından bağımlılık çok üst düzeylere ulaşmıştır. Bu bağımlılık, tohum üretimi ve kullanımı dahil bir çok alanda sürdürülebilirlik sorunları yaratmaktadır.
Başkent Üniversitesi misyonu kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Enstitüsünün kuruluş amacı çalışma alanlarında eğitim-araştırma-geliştirme ve bilimi yayma etkinlikleri aracılığıyla toplumun teknolojik, sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyinin yükseltilmesine, insan sağlığının iyileştirilmesine, insan ve çevresel haklarının geliştirilmesi ve korunmasına, topluma hizmetin yaygınlaşmasına katkıda bulunmak olarak belirlenmiştir.
Enstitünün vizyonu ise, gıda, tarım ve hayvancılık alanlarında gelişen teknolojilere uyumlu, doğru ve güvenilir eğitim-araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak, bu çalışmaların uygulanabilirliğini değerlendirmek, toplumun farklı düzeylerinde iç ve dış paydaşlar ile bilgi akışı sağlamak ve sonuç olarak bilime, topluma ve ülke ekonomisine katkı sağlamak olacaktır.