Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Sosyoloji Doktora Programı

Genel Bilgi

Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülen Sosyoloji Doktora Programı, son yıllarda dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan hızlı değişimin hem sosyolojiye ilgiyi artırdığı, hem de hakkında bilimsel bilgi üretilmesi gereken bir durum olduğu saptamasından hareketle, karşılaştırmalı ve/veya teorik perspektifleri kullanarak, içinde yaşadığımız toplumu anlama, açıklama, analiz etme ve değerlendirme kabiliyetine katkıda bulunacak bilimsel bilgi üretmeyi, evrensel sosyoloji bilimine katkısı olan tezler/çalışmalar üreten meslektaş adayları yetiştirmeyi, böylece insan gücümüzü geliştirmeyi ve Türkiye?de sosyolojinin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Diğer bir ifadeyle, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Sosyoloji Ana Bilim Dalı tarafından yürütülen Sosyoloji Doktora Programının Amaçları şu şekkildedir;

Nitelikli Akademisyen Açığının Giderilmesine Katkı/ Farklı Sektörlerdeki Nitelikli İş Gücüne Katkı Sağlamak
Disiplinlerarası Bilimsel Paylaşımda Bulunmak
Öğretim Elemanı Yetiştirmek
Uluslararası İşbirliğiyle Nitelikli Bir Akademik Ortamın Oluşumunu Desteklemek
Kapsamlı ve Derinlikli Çalışmalara Temel Oluşturmak
Birikimlerin Paylaşılmasıdır.