Anasayfa  »  Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi »  Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü

Genel Bilgi

Grafik Tasarımı Lisans programının amacı, düşünceleri grafik ve imge kullanımı ile basılı
ve/veya dijital ortamda görsel olarak etkili bir biçimde ifade edebilen yaratıcı bireyler
yetiştirmektir. Program grafik tasarım alanında gerekli olacak teknik, teknolojik ve
eleştirel düşünme stratejilerini basit ve gelişmiş bir biçimde öğrenciye verirken aynı
zamanda ahlaki, çevresel ve sosyal bakış açılarından da bakmalarını sağlar; öğrencilerin
hayal gücü, duyarlılık ve araştırma süreçleri içerisinde hem bireysel hem de işbirliği
içerisinde fikir geliştirmelerini destekler.
Dersler, ilk üç yılda meslek adına sağlam bir temel üzerine inşa edilirken dördüncü ve
son yıl seçmeli dersler ile öğrencilerin ilgi alanlarına göre yetişmeleri için esnek bir yapıda
tasarlanmıştır. Her derste proje geliştirmeye odaklanılır.
Ülkemiz ihtiyaçlarına öncelik vererek ve dünyadaki gelişmeleri izleyerek grafik tasarım
konularında araştırmalar yapmak, programın bir diğer amacıdır. Programdan mezun
olanlara "Grafik Tasarımcı" ünvanı verilir. Programın birinci yılı, öğrencinin yaratıcılığının
açığa çıkmasını sağlayacak, genel kültürünü yükseltecek, sanatsal algısını güçlendirecek
ve seçmek istediği alanı daha iyi tanımasına neden olacak derslerden oluşan özgün ve
farklı bir yapıdadır. Görsel Kültür, Algı ve Sanatsal Algı, Yaratıcı Drama, Estetik
Değerlendirme, Yaratıcı İfade Biçimleri, Bilgisayar Programları, Sanatta Tarihsel ve
Kültürel Ortamlar, Grafik Tasarıma Giriş gibi dersler ilk yılda verilir.
İkinci yıldan itibaren grafik tasarıma yönelik meslek dersleri ve bunları seçmeli derslerle
destekleyen kuramsal ve uygulamalı bir program iç içe sürdürülür. Programdan mezun
olabilmek için, Grafik Tasarımı Programında yer alan dersler ve stajlar ile Üniversitemizde
uygulanmakta olan Mesleki İngilizce derslerinden başarılıi olunması zorunludur. Stajların
üçüncü yarıyıldan sonra ve yedinci yarıyıldan önce toplam 40 iş günü olmak üzere matbaa,
gazete, reklam ajansı, yayınevi, İnternet şirketleri, dijital kitap yazılım ajansları vb.
kuruluşlarda yapılması öngörülmektedir.