Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Doktora Programı

Genel Bilgi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Doktora Programı, bilimsel ve sanatsal yönden teorik ve pratik yeterliliğe sahip meslek mensuplarının, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalına, teorik ve uygulamalı olarak bilimsel katkı sağlıyacak çalışmalar yapmasını amaçlamaktadır. Öğrencilerin teorik, bilimsel ve uygulamaya yönelik bilgiyi üretebilmesi, geliştirebilmesi ve akademik platformda yeni yöntemler kullanarak üretilen akademik bilgiyi paylaşabilmesi beklenmektedir. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı Doktora Programı, alana yönelik bilgi üretimine katkıda bulunacak; analitik düşünebilen, yenilikçi ve yaratıcı araştırmacılar yetiştiren bir programdır.
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Doktora programı, alanın ihtiyacı olan akademik bilgi birikimini üretmeyi ve akademisyen yetiştirmeyi hedefleyen interdisipliner bir programdır. İç Mimarlık alanı insan ve çevre odaklı çalışmalar üreten bir disiplin olduğu için; bir çok disiplinler kuramsal ve uygulama temelinde ortak çalışmalar üretir. Bu bağlamda; doktora programı, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama, Arkeoloji, İç Mekan Restorasyonu, disiplinleri ile birlikte, alana katkı sağlayacak bilgi birikimi oluşturacak ve akademisyen yetiştirecek çalışmalar üretmeyi hedeflemektedir.