Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Özel Hukuk Anabilim Dalı

Genel Bilgi

Programın Amacı; hukuk kurallarının sözünü ve özünü kavramak suretiyle; globalleşen dünyada meydana gelen yeni hukuksal sorunları niteleme ve analiz etme yetenekleri gelişmiş hukukçu ve uzmanlar yetiştirmektir. Böylece söz konusu alanlardaki hukuksal sorunları mantık ve adalete uygun şekilde çözebilme yeteneğine sahip hukukçuları yetiştirmektir. Zira, öğrencilerin toplumsal yaşamın düzenleyicisi olan hukuk alanında elde edilen yeni bilgileri vermek, inceleme ve araştırma yöntemlerini öğretmek ve uygulama becerisini aşılamak; onların güncel Özel Hukuk sorunlarını analiz etme, yargılama, yorumlama ve çözüme ulaştırma yeteneğini kazandırmak; bu yolla öğrencilerin mesleklerinde uzmanlaşmalarını sağlamaktır.