Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Müzik ve Sahne Sanatları Anabilim Dalı

Genel Bilgi

Yüksek Lisans programları Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak konservatuvarımız bünyesinde yürütülmektedir.

Şu anda kompozisyon, müzik bilimi, ve performans alanlarında yüksek lisans programlarımız mevcuttur. Kompozisyon ve müzik bilimi programları tezli yüksek lisans, performans programı ise tezsiz yüksek lisans programı olarak hizmet vermektedir.

Yüksek Lisans programındaki öğrenciler, çalışmalarını üniversite içinde ve dışında çeşitli aktivitelerde sergileme fırsatına sahiptirler. Tüm öğrenciler, bağlı bulundukları yüksek lisans programlarında uzmanlık alanlarını destekleyen içerikli ve spesifik konularda açılan seçmeli dersler ile proje ve tez çalışmalarına hazırlanırlar. Konservatuvarımız yüksek lisans programları, içerikli çalışmalar yaparak uzmanlaşmak isteyen öğrenci adaylarına uzmanlıklarını yapılandırmak için yararlanabilecekleri, geniş bir yelpazede çeşitlenen, renkli bir seçmeli ders profili sunmaktadır. Tüm yüksek lisans öğrencileri, kendi programlarındaki zorunlu dersler haricinde ortak bir ders havuzundan seçmeli derslerini seçerek kendi alanlarının dışındaki alanlardan da yararlanma imkanına sahiptirler.

Çeşitli uzmanlık alanlarından gelen seçkin eğitimci kadrosuyla konservatuvarımız yüksek lisans öğrenci adaylarına çağdaş ve donanımlı bir eğitim imkanı sunmaktadır.