Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Mali Hukuk Anabilim Dalı

Genel Bilgi

Programın Amacı; hem hukukçu hem de hukukçu olmayan kişilerin, yaşayan hukukun güncel ihtiyaçları ve bunun sonucunda ortaya çıkan yeniliklere ilişkin bilgi sahibi olmaları ve bu alanlarda uzmanlaşmalarıdır. Böylece hukukçu olanların hukukun özel alanlarında uzmanlaşmaları, hukukçu olmayanların ise meslekleri haricinde hukuki bilgiler edinerek daha donanımlı hale gelmeleri hedeflenmektedir. Bu bakımdan da ilgili programda açılacak olan dersler yaşamın değişen şart ve ihtiyaçlarına göre her dönem ayrı ayrı değerlendirilmektedir.