Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Kamu Hukuku Anabilim Dalı

Genel Bilgi

Programın amacı; kamu hukukuna ilişkin gelişme ve yeniliklerden haberdar olan, kamu hukukuna ilişkin olarak ortaya çıkan hukuki sorunları derin bilgiye sahip bir bakış açısı ile çözme yetisine sahip hukukçular yetiştirmektir. Böylece, bu program ile ortaya çıkabilecek yeni hukuki sorunların belirlenmesi suretiyle; öğrencilere sorunların çözümünde ihtiyaç duyulan çok disiplinli bakış açısı kazandırılması hedeflenmektedir. Öğrencilere, Kamu hukukunun güncel alanlarında uzmanlaşmayı sağlayacak bir öğretim vererek, katılımcılar için yeni kariyer olanakları yaratmak göz önünde tutulmaktadır.