Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  İşletme Anabilim Dalı

Genel Bilgi

İşletme Ana Bilim Dalı bünyesinde, iki yüksek lisans ve iki doktora programı yürütülmektedir.

Yüksek lisans programları, İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı(tezli ve tezsiz) ile Muhasebe - Finansman Yüksek Lisans Programından(tezli - tezsiz) oluşmaktadır.

Bu programların amacı, kamu ya da özel sektörde çalışan personelin lisans eğitimi sonrasında kendini akademik anlamda geliştirmesine katkı sağlamaktır.

Doktora programları, Muhasebe ve Finansman Doktora Programı ile Yönetim ve Organizasyon Doktora Programından oluşmaktadır.

Bu programların amacı, gerek üniversitelerde çalışacak akademik personelin yetişmesine katkıda bulunmak gerekse üst düzey yöneticilerin akademik anlamda gelişimine yardımcı olmaktır.