Anasayfa  »  Mühendislik Fakültesi

Genel Bilgi

Mühendislik Fakültesi,bilimin insan yaşamındaki yeri ve önemini benimseyen, araştırıcı, sorgulayıcı, üretken, akla ve bilime saygılı, çözümleyici ve bütünleştirici düşünce yapısına sahip yaratıcı ve yenilikçi bireyler yetiştirirken, Üniversitemizin "Bilim Bizde Toplanır ve Oradan Yayılır" temel ilkesi gereğince, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra, araştırma-geliştirme ve bilimi yayma etkinlikleri aracılığıyla insanlığın teknolojik, sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyinin yükseltilmesine, insan sağlığının gelişmesine ve topluma hizmetin yaygınlaşmasına katkıda bulunacak çalışmaları da yürütmektedir.

1996-97 öğretim yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüyle öğretime başlayan Fakültemiz, 1997-98 öğretim yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümünü ve 1998-99 öğretim yılında Endüstri Mühendisliği Bölümünü öğretime açmıştır. Büyüme ve gelişmesini rasyonel ilkeler çerçevesinde yürütmekte olan Fakültemizin Biyomedikal Mühendisliği Bölümü de 2000-01 öğretim yılında öğretime başlamıştır. Makine Mühendisliği Bölümü 2003-2004 öğretim yılında öğretime başlamıştır.

Mühendislik Fakültesi laboratuvarları kimya, fizik, bilgisayar, elektrik-elektronik, analog ve dijital elektronik, sayısal mantık devreleri, mikroişlemci, haberleşme, mikrodalga ve anten, sayısal işaret işleme, biyomedikal, elektromekanik, bilgi teknolojileri, yazılım mühendisliği, proje destek, araştırma, robotik ve kontrol, işetüdü ve işbilim, üretim sistemleri dallarında modern donanım ve deney düzenekleri ile donatılmıştır. Diğer yandan, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı eğitim-öğretim ve araştırma için gerekli teknik desteği, bilgisayar ve hızlı İnternet altyapısını sağlamaktadır.

Mühendislik Fakültesine bağlı bölümlerin öğretim programları, uluslararası akreditasyon kuruluşlarının öngördüğü ölçütler doğrultusunda hazırlanmıştır. Her öğretim programında temel bilimler, genel mühendislik ve mesleğe özgü dersler yanında, sosyal bilimler ile ilgili dersler yer almaktadır. Tüm bölümlerimizde, derslerin %30'u İngilizce olarak verilmektedir. Teorik işlenen mühendislik dersleri uygulamalar ve deneylerle desteklenmekte olup, öğrencilere 4. ve 6. yarıyıl sonunda toplam en az 40 iş günü iki yaz stajı ve son sınıf öğrencilerine danışman öğretim elemanı gözetiminde iki yarıyıl bitirme projeleri yaptırılmaktadır.