Anasayfa  »  Eğitim Bilimleri Enstitüsü »  Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı

Genel Bilgi

Bölümümüzde 4 profesör, 4 doktor öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi olmak üzere 10 kadrolu öğretim elemanı bulunmaktadır. Bölümün başlıca araştırma alanları; Türkçenin ana dili ve yabancı dil olarak eğitimi, Türk dili ve edebiyatı eğitimi ve eğitim bilimleridir.

Bölümde yer alan yüksek lisans programlarının amacı Türkçenin ana dili ve yabancı dil olarak öğretiminde bilimsel bir bakış açısı ve çağdaş araştırma yöntem ve teknikleriyle kuramsal ve uygulamalı olarak çok boyutlu çalışmalar yapılmasını sağlamaktır.