Anasayfa  »  Tıp Fakültesi »  Tıp Programı (İngilizce)

Genel Bilgi

Ülkemizin nitelikli yüksek öğretim kurumlarına olan gereksinimi, 1980 yılından beri sağlık alanında çağdaş düzeyde hizmet veren Türkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı'nın deneyim ve birikimleriyle birlikte mevcut tesislerinin üniversiter bir yapıya dönüştürülmesi kararını oluşturmuştur. 1993 yılı ortalarında Haberal Eğitim Vakfı ile birlikte kurulması kararlaştırılan BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 13 Ocak 1994 tarihinde kurucumuz Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın öncülüğünde kurulmuştur.
Türkiye'de sağlık alanında eğitim veren ilk vakıf üniversitesi olma özelliğini taşıyan Başkent Üniversitesinde, Tıp Fakültesi bünyesinde aynı tarihten bu yana mezuniyet sonrası (tıpta uzmanlık eğitimi), 1998-1999 öğretim yılından itibaren de mezuniyet öncesi eğitim (tıp doktorluğu eğitimi) verilmektedir.
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesinin amacı bilgiye ulaşma ve onu kullanma yollarını bilen, tıp alanında bağımsız araştırma yapmaya yetkin, mesleğini kanıta-dayalı tıp yaklaşımıyla ve etik kaygılarla yapan ve sağlıkla ilgili yerel, ulusal ve evrensel sorunlara duyarlı, bilgili hekimler yetiştirmektir.
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, bir tıp fakültesinin üç temel görevini; eğitim, sağlık hizmeti ve araştırma görevlerini birlikte yürütmeyi ilke edinmiştir. Bu nedenle, kurulduğu günden bu yana kadrosunda, yalnızca tam-zamanlı ve seçkin öğretim üyelerini bulundurmaktadır. Yurt sathına yayılmış hastaneleri ve uygulama-araştırma merkezleri ile halka nitelikli sağlık hizmetinin sunulduğu, neredeyse birbirine eşit öğrenci ve öğretim üyesi sayıları ile nitelikli tıp eğitiminin verildiği fakültemiz, öğretim üyesi başına düşen yüksek bilimsel üretim oranı ile de bilimsel araştırma alanında ülkenin en önde gelen fakültelerinden biridir.
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim süresi altı yıldır. Fakültemizdeki yapılandırılmış, yatay ve dikey entegre tıp eğitimi programı bağımsız bir ulusal akreditasyon kurulu olan UTEAK tarafından 2011 ve 2017 yıllarında akredite edilmiştir. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi halen ülkemizde akredite edilen ilk ve tek vakıf üniversitesi tıp fakültesi ve en genç tıp fakültesidir. Fakültemizde eğitim dili Türkçe'dir. Ancak, müfredatta yer alan zorunlu akademik ve mesleki İngilizce dersleri ile yoğun bir İngilizce eğitimi verilmektedir. Fakültemizde klinik öncesi tıp eğitiminin büyük bölümü, kent merkezinin batısında, Eskişehir yolu 20. km'de bulunan Bağlıca kampusunda yürütülmektedir. Klinik tıp eğitimi ise başta Ankara hastanesi olmak üzere üniversitemiz hastanelerinde verilmektedir.
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesinde mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim-öğretim yapılanması Temel Tıp Bilimleri, Cerrahi Tıp Bilimleri ve Dahili Tıp Bilimleri Bölümleri şeklinde düzenlenmiştir. Her bölüm ilgili Anabilim ve Bilim Dallarından oluşur. Tıp eğitimi, mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim birimlerince koordine edilmektedir. Mezuniyet öncesi tıp eğitiminde her dönem (yıl) bir Dönem Koordinatörü ve yardımcısı/yardımcıları tarafından yönetilir. Tüm koordinatörlerin oluşturduğu Koordinatörler Kurulu, ilgili paydaşlarla birlikte fakültemizdeki tıp eğitimini şekillendiren ana organdır.
2018-2019 Eğitim - Öğretim yılından itibaren %30 İngilizce Tıp programına öğrenci alınması durdurulmuş olup sadece %100 İngilizce ve %100 Türkçe Tıp programlarına öğrenci alınmaya başlanmıştır.
Fakülte Dekanı Prof. Dr. Derya Akaydın Aldemir, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Zafer Akçalı ve Prof. Dr. İmren Akkoyun'dur.