Anasayfa  »  Fen Bilimleri Enstitüsü »  Bilişim Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Uzaktan Öğretim)

Genel Bilgi

Bilişim Sistemleri, bilgisayar ve iletişim teknolojilerini kullanarak veri toplama, işleme, analiz etme, saklama ve geri-getirme gibi işlevleri yerine getirmek üzere, modellediği süreçlerin sosyal ve idari boyutlarını da dikkate alarak tasarlanmış yapılara verilen genel addır. Günümüzde sağlık, finans, otomasyon, eğlence, savunma, hukuk gibi pek çok alanda iş hayatımızı kolaylaştıran, hatta yönlendiren sistemler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sistemlerin tüm teknik ve idari boyutlarıyla tasarlanması, geliştirilmesi, bakımı ve etkin kullanımı için tüm sektörlerde Bilişim Sistemleri uzmanlarına ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bu uzman ihtiyacını karşılamak üzere farklı lisans diplomalarına sahip profesyonellere Bilişim Sistemleri tasarımı ve yönetimi için gerekli teknik becerileri ve farklı kullanım alanlarına göre yeni alt uzmanlıkları kazandırmak amacıyla bir yüksek lisans programının açılması gerekli görülmüştür. Program özellikle farklı sektörlerde halihazırda çalışan profesyonellere yeni bir uzmanlık kazandırmayı hedeflediğinden tezsiz olarak planlanmıştır. Öğrencilerin çalışma saatleri ve konumlarından bağımsız olarak derslere katılımının sağlanabilmesi için de "internet üzerinden" yürütülmesi ön görülmüştür.