Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Genel Bilgi

Teknoloji yönetimi, kuruluşların rekabet avantajı yaratmak için teknolojik temellerini yönetmelerine olanak tanıyan bir dizi yönetim disiplinidir. Bir kuruluşun teknolojisini stratejik olarak yönetmesi çok önemlidir çünkü iyi yönetilmediğinde kuruluşta büyük bir kayba neden olabilir. Teknoloji yönetimi, teknolojik ürünlerin planlanması, tasarlanması, optimize edilmesi, işletilmesi ve kontrolünü içerir.

Teknoloji yönetimi, bir kuruluşun değerine katkıda bulunan teknoloji geliştirmeye yapılan yatırımların maliyet etkinliğini en üst düzeye çıkarmayı amaçlar.

Teknoloji, Yenilik ve Ar-Ge Yönetimi, küresel olarak gelişen bir disiplin olarak kabul görmektedir.

Teknoloji projelerinin, sistemlerinin ve faaliyetlerinin artan karmaşıklığı, kaynakların kapsamının büyüklüğü ve karmaşıklığı ile teknolojideki ilerlemelerin tümü bu disiplinin içindedir.

Bölümümüzün bu programı tezli ve tezsiz yüksek lisans olarak hazırlanmıştır. Teknoloji ve Yenilik Yönetimi ile Proje Yönetimi alanındaki farklı ihtiyaçlara yanıt verecek içeriktedir.

Disiplinler arası bir yapı olması nedeniyle farklı alanlardan mezunlarının kabul edilmektedir.

Bitirme projeleri ve tezlerde hem kuramsal hem de uygulamaya katkı yaratacak ve teknoloji ve bilgi yönetimini uygulama alanlarında da tartışacak konulara ağırlık verilmektedir.

Programın Amacı: **
Hızla değişen teknoloji dünyasına uyum sağlayacak yetenekleri kazandırmak.

Zorunlu Dersler:
> Bilgi Yönetimi
> Teknoloji Yönetimi
> Araştırma Yöntemleri ve Etik
> Stratejik Teknoloji Yönetimi
> Ar-Ge Yönetimi

Seçimlik Dersler:
> Proje Yönetimi
> Karar Destek Sistemleri
> İstatistik
> İş Süreç Yönetimi
> Entelektüel Sermaye Yönetimi
> Yönetim Bilişim Sistemleri
> İş Zekası
> Bilgi Yönetim Teknolojileri
> Örgütsel Öğrenme
> Büyük Veri
> Veri Analitiği
> Veri Bilimi
> E-Ticaret Ve Uygulamaları
> Veri Modelleme Ve İlişkisel Veri Tabanları
> Yenilik Yönetimi