Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı

Genel Bilgi

2017-2018 eğitim-öğretim yılında açılan Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı, "Türk Dili" ve "Türk Edebiyatı" olmak üzere iki ana bilim dalından meydana gelir. Türk Dili bilim dalı, "Eski Türk Dili" ve "Yeni Türk Dili"; Türk Edebiyatı bilim dalı da "Halk Edebiyatı", "Eski Türk Edebiyatı" ve "Yeni Türk Edebiyatı" olmak üzere üç alan açısından incelenir.
Bu programın akademik kadrosu, Türkoloji'nin birçok farklı alanında uzmanlaşmış 1 profesör, 1 doçent, 5 doktor öğretim üyesi ve 3 araştırma görevlisinden oluşur. Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı, 4 akademik yarıyıl boyunca devam eder.