Anasayfa  »  Fen Bilimleri Enstitüsü »  Savunma Elektroniği ve Yazılımı Tezli Yüksek Lisans Programı

Genel Bilgi

Ülkemizde son yıllarda başarılı bir gelişme sürecine giren savunma sanayi bu alanda yetişmiş insan gücü ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. Bu güne kadar savunma sanayinin temel insan gücü ülkemizin seçkin üniversitelerinin Makine, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar ve Yazılım ile Endüstri Mühendisliklerinden mezun olan insan gücü ile karşılanmaya çalışılmıştır. Ancak, savunma silah, araç ve gereçlerini tasarlamak, üretmek, test ve değerlendirmesini yaparak uluslararası düzeyde kabul belgesine (sertifikasyonu) erişmek maksadıyla özel bir lisans ve/veya lisansüstü eğitimden geçmiş insan kaynağı bulmak pek de kolay olamamaktadır. Bu nedenle, Savunma Sanayi Müsteşarlığının (SSM) inisiyatifi ile başlatılan Savunma Sanayine Araştırmacı Yetiştirme Programı (SAYP) ile üniversitemiz ve savunma sanayiinde alanında lider konumdaki kuruluşlar ile SAYP protokolleri imzalanmıştır.

Açılan bu programlar Savunma sanayi kuruluşlarının genç mühendislerine veya bu sektörü çalışma alanı olarak hedefleyen tüm mühendislere alanlarında derinlik kazandıracak bilgi birikimini sağlamak ve çalıştığı kuruluşun bir projesine Yüksek Lisans Tezi boyutu ile çare olacak savunma sanayine odaklı Yüksek Lisans Programları olarak sunulmaktadır.

Bu program, ulusal ve uluslararası işbirliklerini yürütecek, özellikle savunma sanayi konularındaki en son gelişmeleri takip edebilecek, gerekli tasarım, imalat, analiz ve sentez yeteneklerine sahip, yenilikçi fikirler üretebilecek ve Ar-Ge projelerini yönlendirebilecek bilgi derinliği olan araştırmacılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.