Anasayfa  »  İletişim Fakültesi

Genel Bilgi

Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi 1997-1998 öğretim yılında kuruldu. Önce Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü ile eğitim - öğretim hayatına başlayan fakülte, 2002-2003 yılında Bilgi ve Belge Yönetimi ve İletişim Tasarımı Bölümlerini, 2003-2004 yılında Radyo-TV ve Sinema Bölümü'nü de bünyesine kattı. İletişimin disiplinlerarası zenginliğinden faydalanarak oluşturulan İletişim Fakültesi'nin tüm bölümlerinde ders programları ile öğrencilerin, araştıran, düşünce üreten, insiyatif sahibi, mesleki standartlar ve etik kurallar çerçevesinde profesyonel normları sorumlulukla yaşama geçirebilen, bilgi ve beceriyle donatılmış, kültürel bilince ve gerekli altyapıya sahip bireyler olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır. Öğretim programında gözetilen bu ilkeler; üniversitemizin, konularında uzmanlaşmış, deneyimli ve dinamik öğretim kadrosunun katkılarıyla gerçekleştirilmektedir.