Anasayfa  »  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi »  Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Programı

Genel Bilgi

BÖLÜMÜMÜZÜN VİZYONU

ÖĞRENCİLERİMİZİ KÜREYEREL(KÜRESEL +YEREL) TEKNOLOJİ ORTAMINDA VİZYONER LİDERLER ve YENİLİKÇİLER OLARAK HAZIRLAYAN DÖNÜŞTÜRÜCÜ BİR ÖĞRENME ORTAMINI TEŞVİK EDEREK, TEKNOLOJİ YÖNETİMİ EĞİTİMİ, ARAŞTIRMA ve YENİLİĞİNDE ÖNDE GELEN BİR AKADEMİK BÖLÜM OLMAK.

İLERİ ARAŞTIRMALAR, DİSİPLİNLER ARASI İŞBİRŞİĞİ VE TOPLUMSAL ETKİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK İLERLEMEYE BAĞLILIK YOLUYLA AKADEMİ ve ENDÜSTRİ ARASINDA ETKİLEŞİMİ SAĞLAYARAK ÜLKEMİZİN GELİŞMESİNDE KATKIDA BULUNMAK.

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi lisans programı, disiplinlerarası bir bilim dalı olan teknoloji yönetiminde farklı sektörlerin oluşturduğu değişim fırsatlarının ve zorluklarının yanı sıra iş performanı ve rekabet üzerine etkilerini içerir.

Lisans programı bilgi ve teknoloji çağı olan 21 yüzyıl ve sonrası konularını, Endüstri 4.0 ve ötesi bilgi ekonomisini temel alınarak hazırlanmıştır.

Sadece bilgi ve teknoloji üretecek toplumlar sürdürülebilir rekabet gücüne sahip olacaklardır. Sözkonusu rekabet gücüne erişebilmek için bilgiyi, yeniliği ve teknolojiyi iyi yönetebilen eğitimli insan gücüne gereksinim vardır.

Lisans programımız yukarıdaki isterleri yerine getirebilecek şekilde tasarlanmıştır.

Teknoloji yöneticiliği ülkemizde gereksinim duyulan bir alandır. Programdan mezun olanların tüm sektörlerde çalışma imkanları vardır.