Anasayfa  »  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Genel Bilgi

Eğitim ve öğretim kavramları yüzlerce yıllık bir süreçte toplumların olumlu yönde değişme uğraşlarını anlatır. Kıt kaynaklarıyla bu uğraşın üstesinden gelmek zorunda olan toplumlar, zaman zaman tek tip insan yetiştirme çıkmazıyla karşı karşıya kalmışlardır. Ulusal güvenlik ve savaş benzeri olgular, çoğu kez toplumların kaynaklarının önemli bir bölümünü tükettiği için, eğitim ve öğretim benzeri pahalı uğraşlara daha az kaynak ayrılır olmuştur. Oysa insan makine değildir. Makine üretir gibi insan eğitmek bilgi çağının beklentilerini karşılayamamaktadır. Eğitim ve öğretimin temel amacı, toplumu yaratıcı ve üretici dinamizme taşıyacak, bilgi süreçleme becerisi yüksek bireyler yetiştirmektir.

Amaçlarımız arasında öğrencilerimize tek tip giysiler giydirmek yer almıyor. Onların da öğreticileri ve danışmanları gibi özgün, yaratıcı ve kendilerine özgü olmalarını sağlamak istiyoruz. Bu amacımızı gerçekleştirebilmek için, onlardaki farklılığı ve bireysel özellikleri geliştirebilecek öğretim ve eğitim yöntemleri üzerine yatırım yapıyor, bu yöntemleri sürekli geliştiriyoruz.

Bu misyon doğrultusunda, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, aşağıdaki dört bölümde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.
1) İşletme Bölümü
2) İktisat Bölümü
3) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
4) Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölümü