Anasayfa  »  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi »  İşletme Programı (İngilizce)

Genel Bilgi

Çağımız, güçlü ekonomik örgütlerin gelişme çağıdır. İyi
yöneticiler-liderler, bilgi ve teknoloji ile başa çıkabilme yeteneğine sahip
olanlardır. İşletme öğrencilerini bu tür becerilerle donatma ihtiyacı,
işletme eğitimini çok önemli bir eğitim projesi haline dönüştürmüştür.
Bölümümüzün müfredatı, Türkiye'nin yeni bin yılda ihtiyaç duyacağı yaratıcı
ve yenilikçi düşünme, problem çözme, tahmin ve liderlik özelliklerini teşvik
etmek amacıyla tasarlanmıştır.

İşletme eğitiminin temel amacı, ekonomi, değişim ve yenilik ile başa
çıkabilen ve hızlı ve uygun kararlar verebilen profesyonelleri eğitmektir.
Müfredat programı, insan ilişkileri, psikolojik analiz, kamu ve kurumsal
gelişim ile karmaşık nicel ve istatistiksel verilerin etkin kullanımını
kapsayan derslerden oluşur. İngilizce ve bilgisayar dersleri de müfredatın
önemli bir parçasını oluşturur.