Anasayfa  »  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi »  İşletme Programı (Türkçe)

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencilerin tüm ders yüklerini başarı ile tamamlamış olmaları, genel not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması ve asgari 240 AKTS kredisini sağlamış olmaları gerekmektedir.