Anasayfa  »  Fen Bilimleri Enstitüsü »  Biyomedikal Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans

TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

Yaşam Bilimleri  Mühendislik   Sağlık   

Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi
Akademik Ağırlıklı
Program Yeterlilikleri
12345678
BİLGİ
(Kuramsal, Olgusal)
1 X X
2 X
BECERİLER
(Bilişsel, Uygulamalı)
1 X
2 X X
3 X
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği)
1 X
2 X X
3 X
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkinliği)
1 X
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal Yetkinlik)
1 X X X X
2 X
3 X
4 X
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü Yetkinlik)
1 X X
2
3 X X
4 X X X