Anasayfa  »  Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu »  İlk ve Acil Yardım Programı

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

 • Teorik alan bilgilerini uygulamada kullanabilme
 • Alan terminolojisini etkin kullanabilme
 • Alanıyla ilgili temel mesleki yasal mevzuata uygun davranabilme
 • Alanıyla ilgili konularda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme, mesleki bilgilerini yazılı, sözlü/sözsüz iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Toplumsal, bilimsel, kültürel ve mesleki etik değerleri ifade edebilme.
 • Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranıp ve bu süreçlere katılabilme.
 • Bir yabancı dilde temel düzeyde iletişim kurabilme.
 • Gelişen teknolojiye bağlı olarak değişen teknikleri uygulayabilme, yeni araç ve cihazları kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirebilme.
 • Alanıyla ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanabilme, verileri yorumlayıp değerlendirebilme ve olası sorunları tanımlayıp çözümleyebilme.
 • Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme
 • Hasta/yaralıyı değerlendirebilme ve sorununu saptayabilme
 • Ambulans içerisinde bulunan tüm malzeme ve ekipmanları tanıyabilme, uygun şekilde kullanabilme ve bakımını yapabilme
 • Olay yeri, araç ve sürüş güvenliği konusunda gerekli tedbirleri alabilme ve uygulayabilme
 • Sağlığı koruma ve güvenlik önlemlerini uygulayabilme