Anasayfa  »  Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu »  Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

 • Teorik alan bilgilerini uygulamada kullanabilme
 • Alan terminolojisini etkin kullanabilme
 • Alanıyla ilgili temel mesleki yasal mevzuata uygun davranabilme
 • Alanıyla ilgili konularda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme, mesleki bilgilerini yazılı, sözlü/sözsüz iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Toplumsal, bilimsel, kültürel ve mesleki etik değerleri ifade edebilme.
 • Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranıp ve bu süreçlere katılabilme.
 • Bir yabancı dilde temel düzeyde iletişim kurabilme.
 • Gelişen teknolojiye bağlı olarak değişen teknikleri uygulayabilme, yeni araç ve cihazları kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirebilme.
 • Alanıyla ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanabilme, verileri yorumlayıp değerlendirebilme ve olası sorunları tanımlayıp çözümleyebilme.
 • Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme
 • Sağlık kurumları bünyesindeki radyoloji ünitelerinde ilgili araç, cihaz ve teknikleri kullanarak hekimin gerekli gördüğü çekimleri yapabilme ve elde edilen verileri değerlendirebilme.
 • Genel fizik ve kimya kavramlarını açıklayabilme
 • Farklı görüntüleme sonuçlarında anatomik yapıları ayırd edebilme
 • Radyasyonun zararlı etkilerinden korunabilme
 • Temel sağlık, çevre koruma ve iş güvenliği konularını ifade edebilme