Anasayfa  »  Diş Hekimliği Fakültesi »  Diş Programı (İngilizce)

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

  • Anatomi, histoloji, fizyoloji ve patoloji konusunda temel bilgiye sahip olarak klinik metodoloji ve teşhis yöntemleri ile hastalık senaryolarını değerlendirebilme becerisi
  • Diş hekimliği pratiğinde doğrudan ve dolaylı olarak uygulanan ilaçlara aşina olma ve diş tedavileri ile ilgili sistemik patolojilerin farmakolojik tedavi sonuçlarını anlama becerisi
  • Diş hekimliği alanında kullanılan biyomateryalleri tanıma becerisi.
  • Oral ve dental hastalıkların tedavisi, hastalıklardan korunma ve demografik özeliklerini anlama becerisi.
  • Klinik uygulamalar sırasında fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kontaminasyondan korunarak çapraz enfeksiyon oluşmasını engelleme becerisi
  • Hastaların bilimsel komiteler tarafından kabul edilen yeterli bilgi donanımı ile etkili oral hijyen teknikleri konusunda eğitilmesi ve hastaların işlem öncesi aydınlatılmış onam konusunda bilgilendirilmesi
  • Klinik vakaların çözümünde interdisipliner yaklaşımı oluşturabilme ve sağlıkla ilgili diğer birimlerle ortak çalışmalar yapabilme becerisi
  • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiyi kullanma becerisi
  • Mesleki etik ve sorumluluk bilinci