Anasayfa  »  Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi »  Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

 • Alanı ile ilgili kuramlar, olgular, kavramlar ve ilkeler hakkında bilgi sahibidir.
 • Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar, etik değerler, İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları vb hakkında bilgi sahibidir
 • İşletme yönetimi ve organizasyonlar konusunda temel bilgilere sahip olur
 • Gastronominin kültür ve sanat ile etkileşimlerini tanır
 • Ham, yardımcı ve mamül gıda maddelerinin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özelliklerini bilir
 • Yiyecek ve içeceklerin hazırlanması sırasındaki süreçlere hakimdir.
 • Ülke ve dünyanın belli mutfaklarının temel prensiplerini bilir
 • Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, müşteri ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve müşteriyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir
 • Alanındaki konularda stratejik yaklaşım gösterebilir, hizmet sürecini etkileyecek sorunlara analitik yaklaşır ve çözüm üretebilir
 • Alanı ile ilgili fiziksel ortamı planlayabilir, araç gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur
 • Sağlıklı, hijyenik ve besleyici malzemeler kullanarak her türlü yiyecek ve içeceği hazırlayabilir, sunabilir ve yeni ürünler tasarlayabilir; farklı beslenme şekillerine göre menü hazırlayabilir
 • Çalıştığı ve sorumluluğu altındaki alanlarda gıda ve iş güvenliği açısından gerekli önlemleri alır ve kontrol edebilir; kalite kontrolünü yapabilir
 • Edinmiş olduğu kültür ve güzel sanatlar konularında bilgilerini mesleğini icra ederken değerlendirebilir
 • Mutfak organizasyonunu yapar; ikram etkinliklerini yönetir.
 • Ekip üyesi olarak çalışır ve ekibine önderlik edebilir. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir
 • Bilgi ve becerilerinin katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır
 • Alanı ile ilgili gelişmeleri ve uygulamaları takip eder; en uygun üretim/hizmet yöntemlerini araştırır ve uygular
 • Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
 • Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir; ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir.
 • İçinde bulunduğu ortamlarda diğer bireylerle ve meslekdaşları ile iyi iletişim kurar; kendi alanındaki etik ve toplumsal değerlere uygun davranır
 • Alanı ile ilgili konularda proje hazırlayabilir; tartışmalara katılabilir, rapor hazırlayabilir; alanı ile ulusal ve uluslararası etkinliklere katılabilir
 • Kişisel gelişimine katkı sağlayacak ve bulunduğu ortamlarda kendini ifade edebilecek seviyede sosyoloji, tarih, genel kültür ve sanat bilgisine sahip olur
 • Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür