Anasayfa  »  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi »  İşletme Programı (Türkçe)

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

 • Alan ile ilgili güncel kavramsal ve uygulamalı bilgi donanımına sahiptir
 • İşletmecilik alanı ile ilgili sorunları tanımlayabilir ve anlayabilir
 • Program içinde kazanılan kavramsal, uygulamalı ve metodolojik becerileri kullanarak örgütsel ve işletme sorunlarına çözüm yolları tasarlayabilir
 • Uzman ve uzman olmayan kitlelerle işletmecilik konularına ait sorun ve çözümleri hakkında etkin iletişim kurabilir
 • Öğrenilen becerileri yeni durum ve şartlarda uygulayarak geliştirebilir ve bireysel öğrenmelerini sürdürebilir
 • İşletmecilik sorunları ile ilgilenirken başkalarını yönlendirebilir, yeni beceri ve bilgiler edinmelerini sağlayabilir
 • Akıcı şekilde İngilizce yazabilir ve konuşabilir
 • Bilgi teknolojilerini kullanabilir, kelime işlemcileri, hesap tablosu programlarını, veritabanı yönetim programlarını etkin biçimde kullanabilir
 • Etik konular hakkında farkındalığa sahiptir, işletmecilik kararlarının, bu kararların alınması ile ilgili olanları nasıl etkilediğini bilir
 • Çalışma alanları ile ilgili yasalar, kurallar, ahlaki kodlamalar hakkında bilgi sahibidir
 • Açık fikirlidir, işyeri ve işletmecilik çevresi ile ilgili her türlü ayrımcılık ile mücadele eder
 • Temel çevresel ve sosyal konularda bilgi sahibidir
 • İşletmecilik konularının küreselleşme ile ilintisini bilir