Anasayfa  »  Diş Hekimliği Fakültesi »  Diş Programı (İngilizce)

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencinin derslerdeki başarısı, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir. Dönem içi notları, quiz, ara sınav notu ve derse bağlı olarak ödevlere, uygulamalara, pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur. Dönem sonu geçme notu; sene içi notlarının %60'ı ile dönem sonu notunun %40'ının toplanması ile elde edilir. Öğrencinin dönem sonu sınavından en az 50 notunu alması gereklidir. 60 ve üzeri olan notlar başarılı addedilir.

Harf NotuKatsayıHarf Not Aralığı
(100 üzerinden)
F10-
F20-