Anasayfa  »  Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi »  Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı

Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için her dönem en az bir ara sınav ve bitirme (final)sınavı yapılır. Dersin durumuna göre dönem içinde quiz, ev ödevi, proje, saha çalışması gibi öğretim faaliyetlerinin yapılması da geçerlidir. Öğretim elemanları ara sınav, final sınavı, quiz, ev ödevi, proje, saha çalışması gibi faaliyetlere göre başarıyı değerlendirmede serbesttir. Her öğretim elemanı başarı değerlendirmede uygulayacağı ölçütleri dönem başında ilan eder. Her dersin belirli bir kredi/saat değeri vardır.Bu değerler, o dersin haftalık kuramsal saatlerine uygulama saatlerinin yarısı eklenerek bulunur.Kredi toplamında kesirler sayılmaz.

Harf NotuKatsayıHarf Not Aralığı
(100 üzerinden)
A495-100
A-3,790-94
B+3,385-89
B380-84
B-2,775-79
C+2,370-74
C265-69
C-1,760-64
D+1,355-59
D150-54
F100-49
F20-