Anasayfa  »  Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi »  Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı

Mezuniyet Koşulları

Programda yer alan ve sorumlu oldukları tüm dersleri başarmış olan,en az 240 AKTS kredisini tamamlamış olan, genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olan, zorunlu stajlarını başarı ile tamamlamış olan öğrenciler mezuniyet koşullarını yerine getirmiş ve mezuniyet için hak kazanmışlardır.