Anasayfa  »  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi »  İşletme Programı (Türkçe)

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm derslerde başarılı olması, asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.