Anasayfa  »  Fen Edebiyat Fakültesi »  Psikoloji Programı (%30 İngilizce)

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
KÜLTÜREL PSİKOLOJİ PSİ400 - 3 + 0 6

DERSİN TÜRÜSeçmeli
DERSİN DÜZEYİLisans
DERSİN YILI-
YARIYIL-
AKTS6
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I-
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Kültürü tanımlayabilirler.
2) Psikoloji ve kültür arasındaki bağlantıyı kurabilirler.
3) Kültürün birey gelişimindeki etkisini açıklayabilirler.
4) Kültürel farklılıkları ve ilişkileri açıklayabilirler.
5) Kültürler içindeki alt kültürleri ve etkileşimlerini karşılaştırabilirler.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERYok
DERS TANIMIBu dersin amacı, bireyin gelişiminde içinde yaşadığı kültürün etkisi ve bireyin kültürü nasıl şekillendirdiği hakkında bilgi sunmaktır. Öğrenciler, kültürlerarası farklılıkların kişilere nasıl yansıdığını ve hangi farklılıklara neden olduğunu kuramsal gelişmeler ve bilimsel bulgular çerçevesinde öğrenirler. Ayrıca, kültürel değerler, alt kültürler, kültürlerarası ilişkiler, etnisite ve Türk kültürü hakkında bilgi edinirler.
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Kültürel Psikoloji Nedir?
2. Hafta Kültür ve İnsan Doğası
3. Hafta Kültürel Evrim
4. Hafta Temel Kültürel Farklılıklar
5. Hafta Kültür ve Gelişimsel Süreçler
6. Hafta Kültür, Benlik ve Kişilik
7. Hafta Kültür, Benlik ve Kişilik (devam)
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Çokkültürlü Bir Dünyada Yaşamak
10. Hafta Kültür ve Motivasyon
11. Hafta Kültür, Biliş ve Duyum
12. Hafta Kültür ve Duygu
13. Hafta Kültür ve Psikolojik Bozukluklar
14. Hafta Sunum
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLARHeine, S. J. (2012). Cultural psychology (3. baskı). New York: W. W. Norton & Company, Inc.
Matsumoto, D. ve Juang, L. (2013). Culture and psychology. Belmont, CA: Wadsworth.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Soru-Cevap,Diğer
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav140
Örnek Olay Sunumu115
Toplam(%)55
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)55
Finalin Başarıya Oranı(%)45
Toplam(%)100
AKTS İŞ YÜKÜ
Aktivite Sayı Süresi(Saat) İş Yükü
Ara Sınav111
Kısa Sınavlara hazırlık
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi14456
Final Sınavına Hazırlık13535
Ders Saati14342
Ara Sınava Hazırlık12525
Laboratuvar
Final Sınavı111
Ödevler
Vaka Çalışması Sunumu11515
Toplam İş Yükü175
Toplam İş Yükü / 305,83
Dersin AKTS Kredisi6
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3Ö4Ö5
P1  X   X   X   X   X
P2  X        
P3         
P4    X   X   X   X
P5         
P6         
P7         
P8  X   X   X   X   X
P9         
P10        X   X
P11         
P12         
P13  X   X   X   X   X