Anasayfa  »  Fen Edebiyat Fakültesi »  Psikoloji Programı (%30 İngilizce)

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
TÜRK DİLİ I TÜRK101 Birinci Yarıyıl (Güz) 2 + 0 2

DERSİN TÜRÜZorunlu
DERSİN DÜZEYİLisans
DERSİN YILI1
YARIYILBirinci Yarıyıl (Güz)
AKTS2
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IÖğretim Görevlisi Tuba Cebeci
Öğretim Görevlisi Didem Orhan
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Dilin tanımını, dil, duygu, düşünce bağlantısını, dilin toplumsal değerini öğrenir, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerini öğrenir.
2) Yazılı ve sözlü anlatımın özelliklerini ve dili etkili kullanmayı öğrenir.
3) "İletişim" kavramını ve bu kavramın aracı olan metin oluşturmayı öğrenir.
4) Metni, metin yapan ölçütlerin neler olduğunu öğrenir ve bu ölçütleri metin oluştururken kullanma becerisi kazanır.
5) Kompozisyon yazma kurallarını öğrenir, kompozisyon planı, paragraf ve temel ileti gibi unsurlarını metinde görür.
6) Cümle çevirilerini ve yapılarını ve paragraf çeşitlerini öğrenir, paragraf uygulaması yapar.
7) Yazım, noktalama işaretlerini öğrenir, bunları kullanma becerisi edinir, metnin oluşum evrelerini kavrar, paragraflarda uygular.
8) Anlatım türlerini ve biçimlerini öğrenir, özet çıkartma becerisi kazanır, bilgilendirici metinlerin özelliklerini öğrenir.
9) Düşünceyi geliştirme yollarını öğrenir, etkin okuma ve metin çözümleme yöntemlerini uygular, eksiklerini giderir.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİUzaktan Eğitim
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERYok
DERS TANIMI Dil-duygu bağıntısı kurmayı öğrenmek; Türkçe'nin genel yapı özelliklerini kavramak; metin çözümlemeyi, özet çıkarmayı, not tutmayı, rapor yazmayı öğrenmek.
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Türk 101 dersinin programının dağıtılması ve tanıtımı (dersin amacı, ilkeleri, içeriği, işlenişi, derse devam ve sınav puanlarının dağılımı)Dilin tanımı, diller, dil, duygu, düşünce, kültür bağlantısı Anadili bilinci, dilin toplumsal yaşantıdaki yeri
2. Hafta Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri Türkçenin tarihi devreleri, gelişimi, bugünkü durumu Türkçenin ses özellikleri
3. Hafta Dili etkin kullanmanın önemi (sözcük seçimi ve kullanımında özen ve doğruluk) Yazılı ve sözlü anlatım (ortak yönleri, farkları)
4. Hafta İletişim nedir? İletişim aracı olarak metin nedir? Metnin yapısı
5. Hafta Metin olma ölçütleri nelerdir? Bağdaşıklık ögeleri (dilsel, dilbilgisel bağlar): Bağlaçlar, adıllar, eksiltmeler, sözcüksel bağlar Tutarlılık (anlamsal-mantıksal bağlar): Sözbilimsel yapıları kuran açıklama, neden-sonuç, koşul, amaç, karşıtlık vb.
6. Hafta Kompozisyon yazma kuralları Kompozisyonla ilgili temel kavramlar (plan, paragraf, temel ve yan ileti) Metin üretim evreleri (amacı belirleme, söylemi tasarlama, düşünceleri oluşturma, kavram ağını kurma)
7. Hafta Cümle ve paragraf bilgisi, paragraf çeşitleri Paragraf çalışması
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Metin üretim evreleri ve uygulama Paragraf çalışması
10. Hafta Metin türleri Anlatım biçimleri Özet çıkarma
11. Hafta Paragraf yazma uygulamaları (temel düşünce) Metin türleri ve anlatım biçimleri (örnekler üzerinden bilgilendirici metinler) Kompozisyon çalışması
12. Hafta Metin türleri (örnekler üzerinden yazınsal metinler) Kompozisyon çalışması
13. Hafta Okuma, etkin okuma yöntemleri Metin çözümleme (konu, temel ve yan iletiler, tema, plan, bakış açısı) Düşünce geliştirme yolları
14. Hafta Metin çözümleme (konu tekrarı, sınava hazırlık) Kompozisyon yazma
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLARÜniversiteler İçin Türk Dili ve Kompozisyon, Başkent Üniversitesi Yayınları (2020), Ankara
Türk Dil Kurumu İmla Kılavuzu, TDK Yayınları: 525. (2008), Ankara
Türkçe Sözlük, TDK Yayınları (2020), Ankara

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Tartışma,Soru-Cevap,Örnek Olay İncelemesi,Eğitim-Uygulama
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav140
Devam110
Toplam(%)50
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)50
Finalin Başarıya Oranı(%)50
Toplam(%)100
AKTS İŞ YÜKÜ
Aktivite Sayı Süresi(Saat) İş Yükü
Ara Sınav122
Kısa Sınavlara hazırlık
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi155
Final Sınavına Hazırlık11010
Ders Saati14228
Ara Sınava Hazırlık11212
Laboratuvar000
Final Sınavı133
Ödevler
Toplam İş Yükü60
Toplam İş Yükü / 302
Dersin AKTS Kredisi2
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3Ö4Ö5Ö6Ö7Ö8Ö9
P1                 
P2  X   X   X     X       X   X
P3                 
P4          X       X   X
P5                 
P6  X   X   X   X   X   X   X   X   X
P7                 
P8                 
P9                 
P10                 
P11  X   X   X   X   X   X   X   X   X
P12                 
P13