Anasayfa  »  Fen Edebiyat Fakültesi »  Psikoloji Programı (%30 İngilizce)

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
TÜRK DİLİ I TÜRK101 Birinci Yarıyıl (Güz) 2 + 0 2

DERSİN TÜRÜZorunlu
DERSİN DÜZEYİLisans
DERSİN YILI1
YARIYILBirinci Yarıyıl (Güz)
AKTS2
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I-
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Dilin tanımını, dil, duygu, düşünce bağlantısını, dilin toplumsal değerini öğrenir, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerini öğrenir.
2) Yazılı ve sözlü anlatımın özelliklerini ve dili etkili kullanmayı öğrenir.
3) "İletişim" kavramını ve bu kavramın aracı olan metin oluşturmayı öğrenir.
4) Metni, metin yapan ölçütlerin neler olduğunu öğrenir ve bu ölçütleri metin oluştururken kullanma becerisi kazanır.
5) Kompozisyon yazma kurallarını öğrenir, kompozisyon planı, paragraf ve temel ileti gibi unsurlarını metinde görür.
6) Cümle çevirilerini ve yapılarını ve paragraf çeşitlerini öğrenir, paragraf uygulaması yapar.
7) Yazım, noktalama işaretlerini öğrenir, bunları kullanma becerisi edinir, metnin oluşum evrelerini kavrar, paragraflarda uygular.
8) Anlatım türlerini ve biçimlerini öğrenir, özet çıkartma becerisi kazanır, bilgilendirici metinlerin özelliklerini öğrenir.
9) Düşünceyi geliştirme yollarını öğrenir, etkin okuma ve metin çözümleme yöntemlerini uygular, eksiklerini giderir.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİUzaktan Eğitim
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERYok
DERS TANIMITürk Dili dersi programı öğrencinin ana dilini yeterli ve doğru olarak kullanmasını sağlamak, öğrenciyi bir konu üzerinde etraflıca düşündürebilmek; ona düşündüğünü akılcı, yalın, özgün, etkili bir biçimde yazılı ve sözlü aktarmayı öğretmek; çeşitli kaynaklardan yararlanma, verileri değerlendirme becerisi kazandırabilmek; dinleme, eleştirme, planlı düşünme, düşüncelere saygı duyma ve topluluk karşısında konuşma alışkanlığı verebilmek; başarılı olmada, birikim kazanmada, dinlemenin ve okumanın önemini kavratmak; öğrenciyi iyi bir dinleyici ve okuyucu olmaya yöneltmek amaçlarını içerir.
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Dil Nedir?
2. Hafta Yeryüzündeki Diller ve Dil Türleri
3. Hafta Türkçenin Gelişmesi ve Tarihsel Dönemleri
4. Hafta Cumhuriyet Döneminde Türk Dili Üzerine Çalışmalar
5. Hafta İletişim Aracı Olarak Dil Nedir?
6. Hafta Metinsel Bağlamda Dil
7. Hafta Metin Olma Ölçütleri Nelerdir?
8. Hafta Metin Üretim Evreleri
9. Hafta Anlatım Bozuklukları
10. Hafta Noktalama İşaretleri
11. Hafta Paragraf Yazma Teknikleri
12. Hafta Akademik Yazı Dili ve Özellikleri
13. Hafta Metin Çözümleme
14. Hafta Düşünce Geliştirme Yolları
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLARÜniversiteler İçin Türk Dili Ders Kitabı Başkent Üniversitesi Yayını (2020), Ankara
Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu, TDK Yayınları (2021), Ankara
Güncel Türkçe Sözlük, TDK Yayınları (2021), AnkaraÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Tartışma,Soru-Cevap
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav140
Devam110
Toplam(%)50
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)50
Finalin Başarıya Oranı(%)50
Toplam(%)100
AKTS İŞ YÜKÜ
Aktivite Sayı Süresi(Saat) İş Yükü
Ara Sınav122
Kısa Sınavlara hazırlık
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi155
Final Sınavına Hazırlık11010
Ders Saati14228
Ara Sınava Hazırlık11212
Laboratuvar000
Final Sınavı133
Ödevler
Toplam İş Yükü60
Toplam İş Yükü / 302
Dersin AKTS Kredisi2
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3Ö4Ö5Ö6Ö7Ö8Ö9
P1                 
P2  X   X   X     X       X   X
P3                 
P4          X       X   X
P5                 
P6  X   X   X   X   X   X   X   X   X
P7                 
P8                 
P9                 
P10                 
P11  X   X   X   X   X   X   X   X   X
P12                 
P13