Anasayfa  »  Fen Edebiyat Fakültesi »  Psikoloji Programı (%30 İngilizce)

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ATA201 Üçüncü Yarıyıl (Güz) 2 + 0 2

DERSİN TÜRÜZorunlu
DERSİN DÜZEYİLisans
DERSİN YILI2
YARIYILÜçüncü Yarıyıl (Güz)
AKTS2
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IDoçent Doktor Elif Evrim Şencan
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Atatürk İlkeleri ve inkılap tarihine ilişkin temel kavramları açıklar.
2) Islahat/İnkılap/İhtilal kavramlarını açıklar.
3) Kuvvayi Milliye kavramını betimler.
4) Cumhuriyet/Demokrasi kavramlarını açıklar.
5) İdeoloji kavramlarını tanır.
6) Ulusal Kurtuluş Mücadelesi ve Türk Devleti'nin kuruluş sürecindeki önemli noktaları açıklayabilecektir.
7) Türk İnkılabı öncesi Osmanlı Devletindeki gelişmeleri açıklar.
8) I. Dünya Savaşı ve sonuçlarını betimler.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİUzaktan Eğitim
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERYok
DERS TANIMIAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I derslerinde, ana hatları ile Osmanlı Devleti'nin nitelikleri, çöküşünü hazırlayan iç ve dış nedenler, Batılı sanayileşmiş devletlerin 19.yy. da Osmanlı Devletine karşı olan politikaları, ulusal boyutta bir bağımsızlık savaşını zorunlu kılan nedenler ve savaşın gelişimi ayrıntılarıyla anlatılmaktadır.
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerini okutmanın amacı, İhtilal ve İnkılap kavramları, Atatürk'ün Türk İnkılabı hakkındaki görüşleri, Türk İnkılabının temel özellikleri.
2. Hafta Osmanlı Devleti'nin Yıkılışını Sağlayan İç ve Dış Sebepler,Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Meşrutiyet Dönemi Fikir Hareketleri.
3. Hafta Trablusgarp, Balkan, I. Dünya Savaşları ve Mondros Ateşkes Antlaşması.
4. Hafta İşgaller Karşısında Memleketin Durumu, Yararlı ve Zararlı Cemiyetler, M. Kemal'in Samsun'a Çıkışı.
5. Hafta M. Kemal'in Kararı- Milli Mücadele, Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri.
6. Hafta Amasya Görüşmeleri, Sivas Komutanlar Toplantısı, Temsil Heyeti'nin Ankara'ya Gelmesi, Misak-ı Milli'nin Kabulü ve İstanbul'un İşgali.
7. Hafta İlk BMM'nin Açılması ve Çalışmaları, Meclisin Yapısı, İç İsyanlar, Nedenleri ve Sonuçları.
8. Hafta Türk- Sovyet İlişkileri, Doğu Cephesi, Moskova ve Kars Antlaşmaları
9. Hafta ARA SINAV
10. Hafta Ermeni Meselesi,Türk- Ermeni Savaşı ve Gümrü Antlaşması.
11. Hafta Güney Cephesi- Ankara İtilafnamesi, Batı Cephesi- I. İnönü, Londra Konferansı, II. İnönü, Eskişehir- Kütahya Savaşları.
12. Hafta Sakarya Muharebesi, Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi.
13. Hafta Lozan Antlaşması, Lozan Görüşmeleri Öncesinde Yaşanan Sorunlar, Lozan Görüşmelerinin Uzun Sürme Sebepleri.
14. Hafta Lozan Antlaşması Kararları ve Bu Kararların Misak-ı Milli Açısından Değerlendirilmesi.
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR1-Atatürk, Söylev (Nutuk), I-II, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 1974. 2-Türk İnkılap Tarihi 1/2 Atatürkçülük, Yüksek Öğretim Kurumu Yayınları, Ankara 1997. 3-Salahi S. Sonyel, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika I, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1987.
4-Afet İnan, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara, 1998 5- Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi I./II. Kitaplar, Bilgi yayınevi, Ankara 1997. 6- Suna Kili, Atatürk Devrimi Bir Çağdaşlaşma Modeli, İş Bank. Kültür Yay., 6. Baskı, Ankara 1998. 7- Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam Mustafa Kemal 1922-1938, 3. Cilt, Remzi Kitabevi, 6. Basım, İstanbul 1978. 8- Komisyon, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2002. 9- Turgut Özakman, Şu Çılgın Türkler, Bilgi Yayınevi, Ankara 2005. 10-İsmet İnönü Hatıralar, (Yayıma Hazırlayan: Sabahattin Selek), İkinci Basım, Bilgi Yayınevi, Ankara 2006. 11-Bernard Lewis, Modern Türkiye'nin Doğuşu, 2. Baskı, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 1984. 12- Selahattin Tansel, Mondros'tan Mudanya'ya Kadar, Cilt: I; II; M. E. B. Yayını, İstanbul 1991. 13-Feroz Ahmad, Modern Türkiye'nin Oluşumu, 3. Basım, Kaynak Yayınları, İstanbul 2005. 14-Lord Kinross, Atatürk, 18. Basım, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul 2006. 15-Salih Bozok, Yaveri Atatürk'ü Anlatıyor, (Yayına Hazırlayan: Can Dündar), 7. Baskı, Doğan Kitapçılık, İstanbul 2006. 16-Hasan Rıza Soyak, Atatürk'ten Hatıralar, I-II., Yapı ve Kredi Bankası Yayınları, İstanbul 1973. 17-Kılıç Ali'nin Anıları, (Derleyen: Hulusi Turgut), 8. Baskı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2007. 18-Turgut Gürer, Atatürk'ün Yaveri Cevat Abbas Gürer, 3. Baskı, Gürer Yayınları, İstanbul 2007. 19-Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Politikada 45 Yıl, 2. Basım, İletişim Yayınları, İstanbul 1984.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Tartışma,Soru-Cevap,Diğer
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav130
Mini-Sınav125
Devam110
Toplam(%)65
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)65
Finalin Başarıya Oranı(%)35
Toplam(%)100
AKTS İŞ YÜKÜ
Aktivite Sayı Süresi(Saat) İş Yükü
Ara Sınav122
Kısa Sınavlara hazırlık122
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Final Sınavına Hazırlık11515
Ders Saati14228
Ara Sınava Hazırlık11010
Laboratuvar
Final Sınavı122
Ödevler
Kısa Sınavlar111
Toplam İş Yükü60
Toplam İş Yükü / 302
Dersin AKTS Kredisi2
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3Ö4Ö5Ö6Ö7Ö8
P1               
P2  X       X   X      
P3               
P4  X       X   X      
P5               
P6               
P7               
P8               
P9               
P10               
P11  X   X   X   X   X   X   X   X
P12               
P13