Anasayfa  »  Fen Bilimleri Enstitüsü »  Kalite Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Genel Bilgi

Başkent Üniversitesi, 2006-2007 öğretim yılında Kalite Mühendisliği Yüksek Lisans Programına başlamıştır. Şu an Kalite Mühendisliği Anabilim Dalında Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretimi sürdürülmektedir. Bölümümün öğretim dili Türkçe olmakla birlikte, bazı dersler İngilizce olarak yürütülmektedir. Tüm öğrenciler İngilizce Yeterliliğini sağlamak zorunda oldukları için İngilizce verilen dersleri takip etmede zorluk yaşamazlar.

Kalite Mühendisliği, ürün ve süreç kalitesini tasarlamak, ölçmek ve iyileştirmek amacıyla, fen ve mühendislik bilimlerinin kavram, teknik ve yöntemlerini kullanarak, planlama ve kontrol sistemlerini tasarlayan, uygulayan ve geliştiren bir daldır. Kalite mühendisi, bir ürünün araştırma, geliştirme, süreç tasarımı, üretim ve müşteri memnuniyetinin sağlanması işlemlerinin her aşamasında yer alan ve tüm bu işlemleri en uygun düzeyde yürüten kişidir. Modern üretim ve hizmet sistemlerindeki hızlı gelişmelere paralel olarak kalite mühendisliğinin teknik ve yöntemleri konusunda uzmanlaşmış kişilere olan talep her geçen gün hızla artmaktadır. Bu bağlamda, Kalite Mühendisliği Yüksek Lisans Programı öğrencilere farklı bir bakış açısı ve kariyer kazandıracak, onları etkin takımların seçkin bir üyesi yapacaktır. Başkent Üniversitesi Kalite Mühendisliği Yüksek Lisans Programında, öğrencilere üretim ve hizmet süreçleriyle, ürünlerin kalitesini ölçme, analiz etme ve değerlendirme becerisini kazandırmak için bilimsel kavram, teknik ve yöntemler ele alınmaktadır.