Anasayfa  »  Eğitim Bilimleri Enstitüsü »  Okulöncesi Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Genel Bilgi

Anabilim dalı yüksek lisans düzeyinde yürüttüğü program ile uzman öğretmenler ve araştırmacılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Okul öncesi öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, okul öncesi öğretmenlerinin farklı alanlarda derinleşmelerini sağlamak, erken çocukluk eğitimi alanında bilimsel çalışmalar yapmak ve sonuçlarını ulusal ve uluslararası çeşitli toplantılarda paylaşmak, erken çocukluk eğitiminin nitelikli bir şekilde yaygınlaşmasına katkıda bulunmak programımızın öncelikli amaçlarıdır.