Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Kompozisyon Tezli Yüksek Lisans Programı

Genel Bilgi

Kompozisyon Programı'nda öğrenciler ileri düzeyde kompozisyon çalışmaları yaparak Batı müzik tarihi,Türk müzik tarihi ve çeşitli dünya müziklerini öğrenirler ve dönemlerle ilgili karşılaştırma yapabilirler. Teori ve armoni alanında çalışmalar yaparak klasik ve modern çok seslendirme tekniklerini öğrenir, çeşitli müzik toplulukları için küçük, orta ve büyük ölçekli formlarda beste yapabilirler. Müzik sanatının düşünsel boyutu hakkında bilgi sahibi olur, besteciler ve değişik müzik dönemlerine ilişkin çok yönlü analiz yapabilirler. Alana ilişkin her türlü çalışma ve teknik olanaklar mevcuttur.