Anasayfa  »  Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü

Genel Bilgi

21. yüzyılın başında oluşan yeni uluslararası güç oluşumunda, kendine özgü bir uluslararası örgüt olan Avrupa Birliği'nin (AB) etkisi ve dolayısıyla önemi artmaktadır. Dahası, genişlemiş olan AB sınırlarını kapatırken federal Avrupa yönünde bütünleşmesini derinleştiriyor görünmektedir. Dolayısıyla, Türk dış politikasının belirleyicilerinden biri bir başkalaşma sürecinden geçmekte ve yeni özellikler kazanmaktadır. Diğer yandan, Türkiye'nin Asya ve Avrupa arasında köprü konumunu vurgulayan bölgesel liderlik iddiaları ve girişimleriyle Türk dış politikası da bir dönüşüm sürecinden geçmektedir. İç ve dış siyaset arasındaki geleneksel ayrımların giderek belirsizleştiği, güç bloklarının ve kutuplaşmış ittifakların sona erdiği ve çok yönlü karşılıklı bağımlılıkların etkisinin giderek daha fazla kendisini hissettirdiği bir bağlamda, her iki dönüşüm süreci de sosyal bilim bakış açısından anlaşılmaya ve değerlendirilmeye muhtaçtır.
Başkent Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, (1) giderek küreselleşen dünyada uluslararası ilişkilerin değişen doğası ve bağlamı; (2) Avrupa bütünleşmesinin yasal, siyasal, ekonomik, tarihi ve kültürel boyutları; ve (3) genelde Türk dış politikası, özelde Türkiye-AB ilişkileri konularında sosyal bilim bakış açısından çözüm üretmek, paylaşmak ve yaymak amacıyla kurulmuştur.
Enstitü aynı zamanda uluslararası arenadaki değişimlere ve dönüşümlere uygun dış politikalar geliştirilmesini kolaylaştıracak ve AB üyeliği sürecinde Türkiye'nin bütünleşmesini ve çıkarlarını ilerletecek aktif, dinamik ve vizyon sahibi uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Enstitü, kurulduğu günden bu yana Avrupa Birliği Yüksek Lisans Programı'nı yürütmektedir. Buna ek olarak, gelişen kapasite ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni bir Uluslararası İlişkiler programı 2012 Bahar döneminden itibaren öğrenci almaya başlamıştır.