Anasayfa  »  Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü »  Avrupa Birliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Genel Bilgi

Avrupa Birliği Yüksek Lisans Programı farklı arka plandan gelen öğrencilere Avrupa bütünleşmesi ve Türkiye'nin AB ile ilişkileri konularında akademik bir temel kazandırmayı amaçlar. Bu doğrultuda, program iki hedefi takip edecek şekilde tasarlanmıştır. Birincisi, tarihteki en başarılı uluslararası bütünleşme projesi olarak değerlendirilen AB bütünleşmesinin başarılarını, açmazlarını, darboğazlarını ve yetersizliklerini keşfetmektir. İkincisi Program, AB-Türkiye ilişkilerinin tarihini ve mevcut durumunu, ilişkilerin gelişmesine veya gelişememesine katkıda bulunan önemli yapıları, olayları, dinamikleri ve aktörleri anlamak amacını güden analitik bir perspektiften inceleyecek şekilde tasarlanmıştır. Nihayetinde Program, öğrencilerini AB'nin kendisi ve Türkiye ile ilişkileri hakkında kapsamlı bir bilgiye dayanan vizyon geliştirmeyi mümkün kılan bilgi ve analiz yetenekleri ile donatmayı amaçlar.

Programın öğretim kadrosu uluslararası ilişkiler, Avrupa bütünleşmesi, Türkiye siyaseti ve Türkiye-AB ilişkileri ve karşılaştırmalı politika alanlarındaki araştırmaları ve uzmanlıkları ile bilinen akademisyen ve uzmanlardan oluşmaktadır. Öğretim elemanları seçkin uzman ve sivil toplum liderlerini misafir konuşmacı olarak davet edebilirler.

AB tezsiz Yüksek Lisans programı üç sömestrde tamamlanır. Öğrenciler üçü zorunlu olmak üzere toplam on dersi ve dönem projesini başarıyla tamamlamalıdır.

AB Yüksek Lisans Programı öğrencilerini geniş kariyer olanakları için hazırlar. Başarılı öğrenciler ulusal ve uluslararası Sivil Toplum Örgütlerinde, Avrupa kurumlarında, uluslararası örgütlerde, Türk diplomasisinde, resmi ve özel kurumların AB dairelerinde, ulusal ve uluslararası şirketlerde ve benzerlerinde kariyer olanaklarına sahiptir.