Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  İktisat Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Genel Bilgi

Yüksek Lisans Programı'nın amacı öğrencinin profesyonel olarak çalışmak istediği bir alanda uzmanlaşmasını, uzmanlaştığı alanda bağımsız iktisadi analiz ve araştırma yapabilmesini olanaklı kılacak bilgi ve beceriyi kazanmasını sağlamak ve eğitimine doktora düzeyinde devam etmek isteyenlere sağlam bir kuramsal altyapı kazandırmaktır. Programa 4 yıllık fakülte mezunları başvurabilir. Enstitüce gerekli görülmesi halinde İktisat bölümü mezunu olmayanların bilimsel hazırlık programına devam etmeleri gerekli görülebilir. Program 4 yarıyıllıktır. İlk 2 yarıyıl zorunlu derslere, 3 ve 4'üncü yarıyıllar seçimlik derslere ayrılmıştır. Seçimlik derslerden en az üçü seçilen uzmanlık alanı derslerinden oluşmak durumundadır. 600 kodlu dersler ileri düzeyde olup alınabilmeleri önkoşulların yerine getirilmesine ya da Enstitü iznine tabidir. Öğrenci kredili ya da kredisiz olarak Program'da belirtilenden daha fazla seçimlik ders alabilir. Tezli ya da tezsiz yüksek lisans yapılabilir. Tezli yüksek lisans yapanlar tezlerini seçtikleri uzmanlık alanında yapmak, tezsiz yüksek lisans yapanlar bir mezuniyet projesi hazırlamak zorundadır.Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleği ile ilgili uzmanlaşma alanlarında kapsamlı bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.Bölümümün öğretim dili Türkçe olmakla birlikte, bazı dersler İngilizce olarak yürütülebilmektedir. Tüm öğrenciler İngilizce Yeterliliğini sağlamak zorunda oldukları için İngilizce verilen dersleri takip etmede zorluk yaşamazlar. Bölüm tarafından belirlenmiş gereksinimleri karşılayan öğrenciler yüksek lisans diploması almaya hak kazanırlar.