Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Genel Bilgi

Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; Diş Hekimliği, Tıp ve Sağlık Bilimleri ile ilgili alanlarda, yüksek lisans ve doktora eğitimi yapmak amacı ile Başkent Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 19. maddesi hükmü gereğince 13 Ocak 1994 tarihinde kurulmuştur. Sağlık Bilimleri Enstitüsünde lisansüstü öğretim; 2547 sayılı Kanun'un amaç ve ilkeleri doğrultusunda ve "Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.

Enstitümüz, üniversite olmanın olmazsa olmaz koşulunun lisansüstü eğitim olduğunun bilincinde olarak; bilimsel düşünmeyi yaşamın her alanında rehber edinmiş, yaşam boyu öğrenme bilinci ile dolu, özgür düşünen ve tartışan, araştıran, sorgulayan, etik değerlerden ödün vermeyen, ürettiği bilimsel bilgileri insanlığın hizmetine sunan bilim insanlarını yetiştirmeyi amaç edinmiştir
Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bugün Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin ilgili Anabilim Dallarında 11 doktora ve 9 yüksek lisans programı mevcuttur.

Bölümler

 • Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı
 • Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Doktora Programı
 • Anatomi Anabilim Dalı
 • Anatomi Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Anatomi ve Klinik Anatomi Doktora Programı
 • Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı
 • Beslenme ve Diyetetik Doktora Programı
 • Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Diş Hastalıkları Tedavisi Anabilim Dalı
 • Diş Hastalıkları Tedavisi ve Endodonti Doktora Programı
 • Egzersiz ve Spor Bilimleri Anabilim Dalı
 • Egzersiz ve Sportif Performans Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Egzersiz ve Sportif Performans Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Farmakoloji Anabilim Dalı
 • Farmakoloji Doktora Programı
 • Farmakoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Fizyoloji Anabilim Dalı
 • Fizyoloji Doktora Programı
 • Fizyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Halk Sağlığı Anabilim Dalı
 • Halk Sağlığı Doktora Programı
 • Halk Sağlığı Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Halk Sağlığı Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Hemşirelik Anabilim Dalı
 • Hemşirelik Doktora Programı
 • Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Odyoloji Doktora Programı
 • Odyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Odyoloji ve Konuşma Ses Bozuklukları Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Ortodonti Anabilim Dalı
 • Ortodonti Doktora Programı
 • Pedodonti Anabilim Dalı
 • Pedodonti Doktora Programı
 • Periodontoloji Anabilim Dalı
 • Periodontoloji Doktora Programı
 • Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı
 • Protetik Diş Tedavisi Doktora Programı
 • Spor Bilimleri Anabilim Dalı
 • Egzersiz ve Sportif Performans Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Egzersiz ve Sportif Performans Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
 • Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Tıbbi Biyoloji Doktora Programı
 • Tıbbi Biyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
 • Tıbbi Genetik Doktora Programı
 • Tıbbi Genetik Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
 • Tıbbi Mikrobiyoloji Doktora Programı
 • Tıbbi Mikrobiyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı