Anasayfa  »  Eğitim Fakültesi

Genel Bilgi

Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin amacı; bilimsel tutum ve beceriler kazanmış, içinde bulunduğu eğitim süreçleriyle ilgili, çevresine ve topluma karşı sorumluluk duyan, sanatsal, edebi ve kültürel birikime sahip, Atatürk ilkelerine bağlı, demokratik değerleri benimsemiş, milli kültürü özümsemiş, kendini sürekli geliştirebilen araştırmacı, vizyon sahibi kaliteli öğretmenler yetiştirmektir.
Bu amaca ulaşmak için Fakültemizin sorgulayıcı eğitim felsefesi;
Öğretim ve öğrenme ile bunları bütünleyen ölçme ve değerlendirme süreçlerinde ulusal ve uluslararası gelişmelere, yeniliklere odaklılık,
Toplumun, kamu ve özel kuruluşların eğitim sorunlarına duyarlılık,
Bilim üretmede şeffaflık ve paylaşımcılık esaslarına dayanır.
Bu bağlamda, Fakültemizde öğrencilere yaparak, yaşayarak öğrenme ve bilgiyi yapılandırma fırsatları sunan zenginleştirilmiş öğretim uygulamalarına yer verilmektedir. Fakültemizde, öğretim süreçlerini bütünleyen bir boyut olarak zenginleştirilmiş ölçme-değerlendirme etkinlikleri ile öğrenciye, öğretmene ve yönetime geniş bir alanda etkili geri bildirim sağlanmaktadır. Öğretim üyelerimiz, ulusal ve uluslararası bilimsel faaliyetlerde, organizasyonlarda görev almakta, yenilikleri, gelişmeleri izlemekte ve bu süreçleri kurumsal gelişim için kullanmaktadır. Bu doğrultuda Fakültemiz, toplumun, çevrenin eğitim sorunlarına ilgi göstermekte, çözümler üretmekte ve gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri birer sosyal sorumluluk projesi olarak görmekte, kurumsal kimliği ve öğretim üyeleri ile birlikte bilim üretmeye, yayınlar yapmaya, bunları çeşitli ortamlarda paylaşmaya dönük araştırma projeleri üretmekte ve uygulamaktadır.
Fakültemiz, 21. Yüzyılın öğretmenini yetiştirmek yolunda öncü rolü ile toplumun ve bilimin hizmetinde çalışmalarına devam etmektedir.