Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Sosyal Psikoloji Doktora Programı

Genel Bilgi

Sosyal Psikoloji Doktora Programı, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında kurulmuştur. Programın genel olarak amacı; (1) sosyal psikoloji alanının temel kuramsal derslerini vermek; (2) sosyal psikolojide yöntem ve uygulamaya ilişkin bilgi ve beceri ile araştırma tasarlama ve yürütme becerisi kazandırmak; (3) ilerisi için üniversitelerimize sosyal psikoloji alanında nitelikli öğretim elemanı yetiştirmek ve (4) sosyal psikoloji alanına bilimsel ve uygulamalı katkıda bulunabilecek araştırmacı ve alanda uygulamalı olarak çalışacak sosyal psikolog yetiştirmektir. Anabilim Dalımızda 2 profesör, 1 doçent, 4 doktor öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi doktor, 1 öğretim görevlisi ve 3 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Akademik kadromuz tarafından, bir yandan dünyadaki psikoloji alanındaki en son gelişmeler takip edilirken diğer yandan da ülkemizin ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak bir yol çizilmeye çalışılmaktadır. Bu genel çerçeve içinde bakıldığında, "Sosyal Psikoloji Doktora Programı", dünyadaki gelişmeler ve ülkemizin ihtiyaçlarının kesiştiği bir uzmanlık alanını ifade eden bir program olarak düşünülmüştür. Bu açıdan programın iki temel bilimsel alt yapı üzerine inşaa edilmesi ve öğrencilerin kendi isteklerine göre yönelmeleri hedeflenmektedir: (1) Bilişsel Sinirbilim ve (2) Siyaset Psikolojisi.

Bilişsel Sinirbilim: Sosyal algı, sosyal biliş, karar alma süreçleri gibi konuların temel olarak ele alınacağı bu yaklaşımda sosyal psikoloji kuramları ve araştırmalarına ek olarak deneysel psikoloji, bilişsel psikoloji, nörobiyoloji gibi ilgi alanlardan destek alınması ve ilgili öğrencilerin doktora tezlerinin bu paralellikte hayata geçirilmesi düşünülmektedir.

Siyaset Psikolojisi: Gruplararası ilişkiler, terör ve terörizm, liderlik, motivasyon gibi konuların temel olarak ele alınacağı bu yaklaşımda sosyal psikoloji kuramları ve araştırmalarına ek olarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler gibi ilgi alanlardan destek alınması ve ilgili öğrencilerin doktora tezlerinin bu paralellikte hayata geçirilmesi düşünülmektedir.