Anasayfa  »  İletişim Fakültesi »  İletişim ve Tasarımı Programı

Genel Bilgi

İletişim Tasarımı Bölümü 1997 yılında İletişim Fakültesi'ne bağlı olarak kurulmuştur. Bölüm, iletişim alanının çeşitli yönleriyle ilgilenen, her biri kendi alanında uzman ve saygın, deneyimli ve dinamik bir öğretim kadrosuna sahiptir. Fakültede uygulamalı dersler için çeşitli atölye, stüdyo ve laboratuvarlar bulunmaktadır. Bu olanaklardan tüm bölümlerin öğrencileri yararlanabilmektedirler. Bölüme her yıl 50 öğrenci alınmaktadır. Başkent Üniversitesi'nde öğretim dili Türkçe'dir. Bölümün İngilizce hazırlık ön koşulu bulunmamaktadır.

İletişim Tasarımı Bölümü; iletişim, tasarım ve teknoloji kavramlarını içinde barındıran, iletişim ortamlarında teknoloji kullanımını tasarım bilgi ve becerisiyle birleştirerek kuruluşların politika ve stratejileri doğrultusunda etkili mesaj hazırlama, tasarlama, sunma yetkinliklerine sahip kültürel aracılar yetiştirmeyi amaçlar. Türkiye?de benzer yapılanmalardan farklı olarak oluşturulan bölümün ders programı, iletişime dayalı olarak hem sanat hem de teknoloji vurgusu taşımaktadır.

İletişim tasarımcısı; iletişim - teknoloji - tasarım arasındaki ilişkiyi kavrayan, iletişimi, teknolojiyi kullanarak tasarlayan, üreten, yöneten, dağıtan ve dağıtımı biçimlendirmeden sorumlu olan kişidir. Aynı zamanda ?iletişim tasarımcısı? görsel dil geliştiren ve kullanan, önyargılara meydan okuyan, çok yönlü, eleştirel ve kavramsal düşünen, yenilikleri pratiklerine dahil eden, girişimci ve yaratıcı keşifler yapan, sorunlara çözüm odaklı yaklaşandır. Araştırmadan iletişim stratejisine, üretimden marka yönetimine kadar sürecin tüm aşamalarında aktif rol oynar.

Bölüm, iletişim bilimlerinin temel teorik eğitiminin yanı sıra, alana yönelik içeriğin uygulamaya geçirilmesi tarafında da öğrencilere yetkinlik kazandırmaktadır.