Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Sanat Tarihi ve Müzecilik Anabilim Dalı

Genel Bilgi

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ, SANAT TARİHİ VE MÜZECİLİK PROGRAMI?na bağlı şu an aktif olan Müzecilik Yüksek Lisans Programı 2014?den beri öğrenci alımı yapmaktadır.
Müzecilik yüksek lisans kriterleri her iki programın bilgi paketinde mevcuttur.


SANAT TARİHİ VE MÜZECİLİK PROGRAMI altında başlatılan Müzecilik yüksek lisansı Müzecilik ve Sanat Tarihi kavramlarını birarada düşünebilen akademisyenler yetiştirmektir.

Her alanın uzmanlığı olduğu gibi müzebilim de bünyesinde kendine özgü eğitim/öğretim paketlerini içerir. Bu kapsamda Adaylar sadece müze, galeri, müze eğitimi konusunda değil, koleksiyon yönetme, sergileme yönetimi, çağdaş sanatın evrildiği teknoloji konularında da eğitim alırlar.

Ayrıca Program içeriğinde müzeciliğin olmazsa olmazı olan koruma, konservasyon, restorasyon konularında da teori ve uygulamaları ortak kullanabilen, geçmişte ve günümüzde kültürel varlıkların korunması ve değerlendirilmesi konularında duyarlı ve etik bilince sahip olarak öğrenim görürler.


Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde açılan ve ülkemizde bir ilk olan Sanat Tarihi ve Müzecilik Bölümü?ne bağlı bu Program; bilgi alanı sanat olan bir dalın öğrencisine birinci elden o alanın oluşum süresini gösterme olanağı, çağdaş sanat ve tasarım alanında malzemeye yönelik bilgi edinme, görsel belgeleme teknikleri ve yöntemlerini teknolojik olarak takip edebilme, çağdaş sanat ve tasarım tarihi alanlarına yönelecek yeni kuşak sanat tarihçileri ve müzeciler yetiştirme ve bu kapsamda Türkiye'de eksik olan çağdaş sanat ve tasarım alanlarının araştırmasında ve belgelenmesinde öncü olacak insan gücünü sağlama, Sanat Tarihi eğitiminin paydaşı olan Müzecilik ve sergileme alanlarındaki yetersizliği dolduran eğitimiyle özgündür.

Uygulama alanlarında Fakültenin bölümlerinden de beslenen Program zengin eğitim olanağı sunar.

Yüksek lisansı (tezli/tezsiz) tamamlayan Adaylar Sanat Tarihi ve Müzecilik Ana Bilim Dalı, Müzecilik Yüksek Lisansı alırlar. Mezunlar, akademik alanda, özel ve kamu kuruluşlarında sanat tarihçisi ve müze araştırmacısı olarak ya da aynı alanlarda danışmanlık yaparak faaliyet gösterebileceği gibi serbest çalışma olanağına da sahip olabilecektir. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı yasasında Temmuz 2005 yılında yapılan değişiklikler ile müzeler, kültür varlıkları, kazı ve araştırma ile bunların yönetimi ve kullanımı konusunda özel sektöre tanınan katılım payı artmıştır. Vilayetlerde Özel İl İdarilerinde kurulması yeni yasa ile öngörülen kurullarda da sanat tarihçisi atama zorunluluğu getirilmiştir. Bu nedenle, kamu kuruluşları, vakıflar, sivil toplum kuruluşları, özel bürolar vb. bu yasadan yararlanmak için sanat tarihçi uzmanı bulundurmak zorundadırlar. Ayrıca Türkiye'de gelişmekte olan özel müzecilik, çağdaş sanat müzeleri, kent müzeleri, sergi tasarımı ve kuratörlük gibi alanlarda da eleman ihtiyacı artmaktadır. Multimedya teknolojileri sanal ortamda müze, sergi ve sanatsal eğitim programlarının hazırlanmasına olanak sağlamaktadır. Bu kapsamda da yeni teknolojileri kullanabilen müzecilere talep artmaktadır.
Seminer dersi kapsamında öğrenciler anlaşmalı müzelerde, medy aprojeleri, restorasyon projelerinde gönüllü çalışabilirler.