Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı

Genel Bilgi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%30 İngilizce) Programı, halkla ilişkiler alanının akademik ve mesleki yörüngesine paralel olarak farklı disiplinlerden beslenen bir programdır. Tüm dünyada yaşanmakta olan ekonomik, siyasal, teknolojik, toplumsal ve kültürel dönüşümlere paralel olarak, alanın tanımı, niteliği ve kapsamı değişmektedir. Bu durum kaçınılmaz olarak bireyselden kişilerarası iletişime, örgüt iletişiminden uluslararası iletişime farklı düzeyler de birbiri içine geçmiş alanın hem kuramsal hem de pratik sorunlarına yönelik güncel tartışmalara hakim olmayı gerekli kılmaktadır. Dolayısıyla program, bu farklı düzeyleri, halkla ilişkiler ve tanıtım ekseninde kuramsal ve uygulamaya yönelik olarak inceleme ve araştırma konusu yapmayı hedeflemektedir.
Program, hem akademik anlamda hem de doğrudan uygulamaya yönelik olarak kariyer hedeflerini sürdürecek olan öğrencilere geniş bir yelpaze içinde seçenekler sunmaktadır. Programın oluşturulmasında temel alınan fikir öğrencilere iletişim disipline ilişkin gerekli destek bilgi sağlamak ve alanın son zamanlarda geçirmekte olduğu dönüşüme ilişkin bir farkındalık kazandırmaktır. Ayrıca programın bir diğer amacı öğrencilerin gelecekteki beklentilerine koşut olarak akademik ve mesleki potansiyellerini geliştirip, büyüten bir ortamın yaratılmasıdır.
Programa kabul koşulları ve süreci, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından belirlenmektedir. Kamu ve özel sektörde, sivil toplum kuruluşlarında, görsel ve işitsel medyada, elektronik yayıncılık alanında çalışan uygulamacılarla, halkla ilişkiler alanında akademik çalışmalarını derinleştirmek isteyen halkla ilişkiler mezunlarına açık olmakla birlikte farklı disiplinlerden gelen lisans mezunları da programa başvurabilir.
Programda, tezli ve tezsiz olmak üzere iki seçenek bulunmaktadır. Tezli programda öğrenci, dördüncü yarı yılın sonunda Yüksek Lisans Tez çalışmasını tamamlamış olacaktır. Tezsiz programdaki öğrencilerden ise, üçüncü yarı yılın sonunda bir Dönem Projesi hazırlamaları beklenmektedir.
Program, halkla ilişkiler alanında çalışmalarını derinleştirmek isteyen kamu ve özel sektördeki pratisyenlerle lisans mezunlarına açıktır.
Etkili ve etkileşimli bir eğitim ortamı sağlamak için, içinde bilgisayar ve TV donanımı olan 8 dersliğin yanı sıra bir adet multi-medya laboratuarı ve bir adet görsel iletişim laboratuarı Anabilim Dalı'nın kullanımına açıktır.